Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 1 uur per week sporten bij vereniging: % kinderen 4-11 jaar

Percentage 4 t/m 11 jarige kinderen dat minstes 1 uur per week sport bij een sportvereniging