Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer dan 3 uur per week sporten bij vereniging: % kinderen 4-11 jaar

Percentage 4 t/m 11 jarige kinderen dat meer dan 3 uur per week sport bij een sportvereniging