Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 3 uur per week bewegen: % kinderen 4-11 jaar

Percentage 4 t/m 11 jarige kinderen dat minstens 3 uur per week beweegt als totaal van buiten spelen, lopen/fietsen naar school, schoolsport of sporten bij een sportvereniging