Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer dan 7 uur per week bewegen: % kinderen 4-11 jaar

Percentage 4 t/m 11 jarige kinderen dat meer dan 7 uur per week beweegt als totaal van buiten spelen, lopen/fietsen naar school, schoolsport of sporten bij een sportvereniging, en daarmee voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor kinderen