Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen belemmeringen om buiten te spelen (incl. stof): % kinderen 1-11 jaar

Percentage kinderen van 1 t/m 11 jaar waarvan de ouders voor geen van de acht potentiële belemmeringen (incl. stof/roet) aangeeft het ermee eens te zijn dat het kind daardoor belemmerd wordt om buiten te spelen.