Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Gevaarlijk water belemmering om buiten te spelen: % kinderen 1-11 jaar

Percentage 1 t/m 11 jarige kinderen waarvan de ouders het ermee eens zijn dat het kind belemmerd wordt om buiten te spelen doordat er 'gevaarlijk' water in de buurt is