Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Eén of meer belemmeringen om buiten te spelen: % kinderen 1-11 jaar

Percentage 1 t/m 11 jarige kinderen waarvan de ouders het ermee eens zijn dat het kind op één of meer manieren belemmerd wordt om buiten te spelen