Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens half uur per dag op speelkleed spelen: % kinderen 0 jaar

Percentage 0 jarige kinderen dat dagelijks gemiddeld minstens een half uur in de box of op de vloer speelt, bijvoorbeeld op een speelkleed