Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minder dan half uur per dag op speelkleed spelen: % kinderen 0-1 jaar

Percentage 0 t/m 1 jarige kinderen dat dagelijks gemiddeld minder dan een half uur in de box of op de vloer speelt, bijvoorbeeld op een speelkleed