Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Hoogstens 2 uur per dag op speelkleed spelen: % kinderen 0 jaar

Percentage 0 jarige kinderen dat dagelijks gemiddeld niet meer dan 2 uur in de box of op de vloer speelt, bijvoorbeeld op een speelkleed