Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Vaak lopend of zelf fietsend naar school per week of n.v.t.: % kinderen 4-11 jaar

Percentage kinderen 4 t/m 11 jaar dat 4 of 5 dagen per week lopend of zelf fietsend naar school gaat of dat afgelopen week niet naar school is geweest.