Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Loopt of fietst niet naar school omdat het kind zelf niet wil: % kinderen 4-11 jaar

Percentage kinderen van 4 t/m 11 jaar dat niet naar school loopt of fiets omdat het kind dit zelf niet wil.