Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet niet aan norm bewegen: % 65-plussers

Percentage ouderen dat niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen