Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet niet aan norm bewegen: % ouderen

Percentage ouderen dat niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen