Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet aan norm bewegen: % ouderen

Percentage ouderen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen