Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sport niet wekelijks: % ouderen

Is geen wekelijkse sporter: % 65-plussers