Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet aan beweegrichtlijn 2017: % 65-plussers

Percentage ouderen dat wel aan de beweegrichtlijnen 2017 voldoet