Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer bewegen/sporten door coronacrisis: % ouderen

Percentage ouderen dat meer beweegt/sport door de coronacrisis