Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minder bewegen/sporten door coronacrisis: % ouderen

Percentage ouderen dat minder beweegt/sport door de coronacrisis