Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet niet aan norm bewegen: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen