Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet aan norm bewegen: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen