Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sport niet wekelijks: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat minder dan 1 dag per week sport