Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sport niet wekelijks: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat minder dan 1 dag per week sport