Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sport wekelijks: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat ten minste 1 dag per week sport