Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet niet aan beweegrichtlijn 2017: % 19-plussers

Percentage 19plussers dat niet aan de beweegrichtlijnen 2017 voldoet