Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer bewegen/sporten door coronacrisis: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat meer beweegt/sport door de coronacrisis