Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Is geen lid van een sportclub/vereniging en heeft geen (online) sportabonnement: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat geen lid van een sportclub, sportvereniging of een (online) sportabonnement heeft