Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sport niet wekelijks: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat niet wekelijks sport