Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ontbijt dagelijks: % kinderen 1-11 jaar

Percentage 1 t/m 11 jarige kinderen dat wel dagelijks ontbijt