Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ontbijt dagelijks: % kinderen 3-11 jaar

Percentage 3 t/m 11 jarige kinderen dat dagelijks ontbijt