Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ontbijt niet dagelijks: % kinderen 3-11 jaar

Percentage 3 t/m 11 jarige kinderen dat niet dagelijks ontbijt