Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Eet niet dagelijks groente: % kinderen 3-11 jaar

Percentage 3 t/m 11 jarige kinderen dat minder dan 7 dagen per week groente eet