Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Drinkt dagelijks water: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat wel dagelijks water drinkt