Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Drinkt niet dagelijks water: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat niet dagelijks water drinkt