Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Drinkt water: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat één of meerdere dagen per week water drinkt