Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Drinkt geen water: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat (bijna) nooit in de week water drinkt