Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt volledig kunstvoeding of andere voeding: % kinderen 0 jaar

Percentage kinderen van 0 jaar dat volledige kunstvoeding of andere voeding krijgt.