Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt volledig of deels borstvoeding: % kinderen 0 jaar

Percentage kinderen van 0 jaar dat volledige borstvoeding of deels borstvoeding en deels kunstvoeding krijgt.