Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt volledige borstvoeding: kinderen 0 jaar

Percentage kinderen van 0 jaar dat volledige borstvoeding krijgt.