Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt al bijvoeding: % kinderen 0 jaar

Percentage kinderen van 0 jaar dat al bijvoeding krijgt (naast borst- en/of kunstvoeding).