Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt nog geen bijvoeding: % kinderen 0 jaar

Percentage kinderen van 0 jaar dat nog geen bijvoeding krijgt (dus alleen borst- en/of kunstvoeding krijgt).