Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Eet minstens 5 dagen per week fruit: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat minstens 5 dagen per week fruit eet