Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Eet niet dagelijks fruit: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat niet dagelijks fruit eet