Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ontbijt minder dan 5 dagen per week: % ouderen

Percentage ouderen dat minder dan 5 dagen per week ontbijt