Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet niet aan groentenorm: % ouderen

Percentage ouderen dat niet aan de groentenorm voldoet