Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet niet aan fruitnorm: % ouderen

Percentage ouderen dat niet elke dag 2 stuks fruit of meer eet