Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Kookt elke dag warme maaltijd: % ouderen

Percentage ouderen dat elke dag een warme maaltijd kookt