Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Kookt niet elke dag warme maaltijd: % ouderen

Percentage ouderen dat niet elke dag een warme maaltijd kookt