Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet niet aan groentenorm: % volwassenen

Percentage volwassenen dat niet aan de groentenorm voldoet