Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ontbijt minstens 5 dagen per week: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat minstens 5 dagen per week ontbijt