Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ontbijt minder dan 5 dagen per week: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat minder dan 5 dagen per week ontbijt