Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet niet aan groentenorm: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat niet aan de groentenorm voldoet